1.

کاغذ یواری بخریم

در گام اول شما باید کاغذ دیواری را از میان محصولات ما بخرید.

2.

کاغذ دیواری را تحویل بگیرید.

منتظر بمانید تا کاغذ دیواری به دستتان برسد سپس وارد مرحله بعد شوید.

3.

نصاب کاغذ دیواری را انتخاب کنید

پس از دریافت رول های کاغذ دیواری جهت ارائه خدمات نصب باما تماس بگیرید.

4.

زمان نصب کاغذ دیواری را انتخاب کنید

همکاران ما جهت هماهنگی لازم جهت ارائه خدمات نصب کاغذ دیواری با شما تماس خواهند گرفت.